Reprezentanții sectorului forestier și industriei lemnului din toată țara își dau întâlnire la București

Joi 5 decembrie 2019 se desfășoară cea de-a treia ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, evenimentul anului pentru acest sector având în vedere că aici își dau întâlnire proprietarii și administratorii de păduri din toată țara, producătorii de mobilă, organizațiile de mediu, asociațiile forestierilor și reprezentanții instituțiilor statului.

Evenimentul va avea loc la Hotel Epoque București (Intrarea Aurora 17C), începând cu ora 09:30 și este organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și este susținut de Patronatul Investitorilor Autohtoni din România- PIAROM, Coaliția pentru Libertatea Comunicării și Comerțului și Bursa Româna de Afaceri.

Principalele teme de dezbatere din cadrul acestei întâlniri sunt:

 • Starea pădurilor conform Inventarului Forestier Național, cu accent pe explicitarea cifrei de 38,6 milioane mc „lemn dispărut” anual din păduri.
 • O nouă viziune de politică forestieră, cu accent pe un nou sistem de valorificare, pază, trasabilitate și control a provenienței legale a masei lemnoase – dezvoltarea sistemului SUMAL.
 • Finanțarea sectorului forestier prin planurile naționale strategice ale Politicii Agricole Comune 2021-2027 a Uniunii Europene.
 • Prezentarea concluziilor grupului consultativ de lucru – organizații reprezentative ale proprietarilor și administratorilor de păduri, sectorului de exploatare și prelucrare primară a lemnului și mediului universitar – Priorități de finanțare 2021-2027.

Se va vorbi în cadrul evenimentului și despre Rezoluţia adoptată cu 429 de voturi pentru şi 225 împotrivă, din cele 673 de voturi exprimate în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, prin care a fost decretată „starea de urgență climatică”. Au existat 19 abţineri. Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene „să asigure pe deplin legislaţia necesară și propunerile bugetare să fie pe deplin aliniate” cu obiectivul limitării încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Prin programul politic al noii Comisii Europene, se propune ca obiectiv principal un nou „Green Deal”: atingerea neutralității climatice până în 2050 – ZERO emisii de carbon, emisii reduse cu 50% până în 2030! Efortul necesar pentru atingerea acestor obiective este uriaș: emisiile de carbon vor avea un preț, eforturi pentru decarbonizarea tuturor industriilor, eforturi în cercectare și inovare, orientarea investițiilor către aceste obiective.

Padurile gestionate durabil, cu o dezvoltare către combaterea schimbărilor climatice și protecția biodiversității – conceptul Smart Climate Forestry – furnizează o resursă naturală sustenabilă ca bază a bioeconomiei.

„Pădurile și lemnul fac parte din ambele soluții, absorb carbonul din atmosferă și îl depozitează ca lemn. Cherestea recoltată din păduri poate fi transformată în produse de construcție de mare valoare utilizând doar o parte din energia și carbonul de care ar avea nevoie alte materiale”- se arată într-o lucrare științifică a CEI – Bois – Confederația Europeană a Industriilor de Prelucrare a Lemnului.

Orientările principale de politici la nivelul UE sunt:

 • trecerea la o economie circulară bazată pe reutilizare și reciclare a resurselor;
 • dezvoltarea bioeconomiei – o economie bazată pe resurse naturale, gestionate sustenabil;
 • utilizarea energiilor regenerabile;
 • conservarea biodiversității.

Specialiștii din domeniu, speakerii evenimentului și reprezentanții tuturor sectoarelor reprezentative din industria lemnului și administrarea pădurilor vor încerca să ofere un răspuns împreună cu autoritățile la întrebarile care trebuie sa stea la baza unei strategii forestiere nationale.

 • Unde se regăsește România, domeniul pădurilor și al industriilor bazate pe lemn din România, în contextul acestor politici și dezvoltări europene, care au devenit ținte de atins sau vor deveni ținte și pentru România ?
 • Care este starea pădurilor conform datelor Inventarului Forestier Național?
 • Este recolta de lemn din pădurile României sustenabilă?
 • Pot pădurile României satisface necesarul de resursă concomitent cu protejarea elementelor de patrimoniu natural și asigurarea funcțiilor ecosistemice ale pădurilor?
 • Care ar trebui sa fie sensul evoluțiilor măsurilor de combatere a tăierilor ilegale?
 • Pornind de la provocările lansate de starea pădurilor și a economiei bazate pe lemn din România în contextul politicilor europene, care ar trebui să fie prioritățile de finanțare pentru domeniul pădurilor, în noul exercițiu financiar al UE dedicat politicii agricole comune, exercițiu în care România și-a propus să aloce 35 % din sumele disponibile măsurilor de mediu și climă?
 • Un punct separat al agendei îl reprezintă subiectul tăierilor ilegale,amploarea și gravitatea acestora, în contextul diferenței întrecifra “volumului dispărut” dat de Inventarul Forestier Național și volumul “legal” al recoltei raportat de Institutul Național de Statisitcă.
Previous post România, criticată de Comisia Europeană pentru absența sistemului informatic pentru monitorizarea produselor accizabile
Next post Domeniile Panciu, Blanc de Noirs, recomandat de preşedintele IWCB-VINARIUM